0
chwileczkę...
Wyższy Poziom Bezpieczeństwa

Wyższy Poziom Bezpieczeństwa

Zapraszamy do współpracy!

Wyższy Poziom Bezpieczeństwa
Wyższy Poziom Bezpieczeństwa
Wyższy Poziom Bezpieczeństwa

Norma ISO 18001 (PN-N-ISO 18001:2004):

  • określa standardy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jest to narzędzie umożliwiające nadzór nad istniejącymi   zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. System zapewnia poprawę warunków pracy oraz eliminację lub ograniczenie ryzyka związanego z wykonywaną pracą. Normy PN-N 18001 obejmują sześć najważniejszych sekcji. Zasadniczym elementem systemu jest stała analiza i zapobieganie zagrożeniu wypadkami i związanymi z nimi szkodami dla personelu i majątku przedsiębiorstwa. Filar stanowi natomiast zaangażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa

Podstawowymi zaletami systemu, oprócz zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, łączy się to ze zmniejszeniem kosztów, podnosi wiarygodność kredytową i ubezpieczeniową firmy. Zachętą do wdrożenia są także rzadsze niż u innych, nieposiadających certyfikatu firm, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, oraz:

  • Ustalenie celów zarządzania bhp
  • Planowanie działań w zakresie bhp
  • Identyfikację zagrożeń i ich ocenę
  • Kontrolowanie poziomu ryzyka przez podejmowanie działań profilaktycznych
  • Ocena realizacji celów polityki bhp

OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems - Specification

  • jest najczęściej spotykanym odpowiednikiem międzynarodowym polskiej normy PN 18001. Obie te normy są prawie identyczne i wdrożenie systemu wg jednej normy jest prawie tożsame z wdrożeniem drugiej normy.

Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N-18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Jeżeli jesteście Panstwo zainteresowani wdrożeniem w/w systemów zapraszamy do współpracy.

zaufali nam

Nasi Klienci

INK
PROBILD
MONINI
DUNI
DFDS
IMGW
LB
Candy 1
Groclin
Lynx
podgig
pow
sob
usi