0
chwileczkę...
Ocena Ryzyka Zawodowego

Ocena Ryzyka Zawodowego

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 226 Kodeksu pracy

Ocena Ryzyka Zawodowego
Ocena Ryzyka Zawodowego
Ocena Ryzyka Zawodowego

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania, stosowania niezbędnych środków, informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 226 Kodeksu pracy:
„Pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym , które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".

Dodatkowo § 39. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi że:
„Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
  • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka przeprowadzamy:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Świadczymy usługi w zakresie opracowywania oceny ryzyka zawodowego. Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oparte jest o obowiązujące normy prawne i znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy.

zaufali nam

Nasi Klienci

INK
PROBILD
MONINI
DUNI
DFDS
OSRAM
Schulman
AN STUDIO
IMGW
VW
Candy 1
euro
Groclin
Lynx
podgig
pow
sob
usi