0
chwileczkę...
Outsourcing BHP

Outsourcing BHP

Kompleksowa i profesjonalna obsługa w zakresie służby bhp

Outsourcing BHP
Outsourcing BHP
Outsourcing BHP

Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę z zakresu BHP dla firm, które nie posiadają własnej służby BHP. Do każdej firmy podchodzimy indywidualnie uwzględniajac potrzeby i oczekiwania klienta.

Usługi świadczone są w zakładzie pracy lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Nadzór obejmuje szereg usług określonych w przepisach m.in.:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  • prowadzenie szkoleń wstępnych – instruktaży ogólnych dla nowo zatrudnionych pracowników
  • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
  • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

 

zaufali nam

Nasi Klienci

eff
INK
PROBILD
MONINI
DUNI
DFDS
Siteco 2
OSRAM
AN STUDIO
Logo PSSE
IMGW
LB
Candy 1
Groclin
Lynx
podgig
pow
usi