Kursy pierwszej pomocy

Praktyczne szkolenia i kursy pierwszej pomocy przedmedycznej

Obowiązek wyznaczenia pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, odpowiedzialnych za obsługę punktów pierwszej pomocy i apteczek spoczywa na każdym pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnionych osób.

Organizujemy Kursy Pierwszej Pomocy z elementami ratownictwa medycznego składające się z zajęć teoretyczno-praktycznych w wymiarze 8 do 16 godzin, adresowane dla firm i przedsiębiorstw, oparte na międzynarodowych standardach Amerykańskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego (AHA), przygotowujące do praktycznego udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym, realizujące ponadto założenia stawiane z zakresie pierwszej pomocy w ramach BHP. 

Podstawowym celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności postępowania w stanach zagrożenia zdrowia lub życia według najnowszych standardów medycznych. Dlatego też wiedza i poziom przygotowania kursantów zostanie zweryfikowany testem wstępnym i kończącym. Kładąc duży nacisk na działania praktyczne cały kurs zakończy się realistyczną symulacją wypadku budowlanego z udziałem kursantów, którzy samodzielnie podejmą działania ratunkowe. Równie ważnym aspektem szkolenia będzie nauka samodzielnego wdrażania procedur ratownictwa przedmedycznego w systemie organizacyjnym firmy przez samych kursantów. Kurs zakończy się wydaniem zaświadczeń.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w kursach z zakresu pierwszej pomocy. Kursy organizujemy we własnym Ośrodku Szkolenia oraz w siedzibach klienta.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy